Algemene voorwaarden

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • BetereKommunicatie: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • de projecten: alle gerelateerde inhoud geproduceerd door de eigenaar;
  • klant: eigenaar van een van de projecten;
 • Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden.
 • Het onderstaande is van toepassing op toekomstige en huidige klanten. Door klant van BetereKommunicatie te worden stemt u in met deze algemene voorwaarden.
 • De content is door BetereKommunicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, BetereKommunicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • Hoewel de projecten met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld kunnen er fouten in de techniek of inhoud voorkomen. BetereKommunicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke schade door verkeerde werking van de projecten. Oplossingen zullen toegepast worden wanneer problemen door de klant zijn gesignaleerd.
 • BetereKommunicatie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Hoewel er met de grootst mogelijke zorg getest wordt is het voor BetereKommunicatie niet mogelijk alle problemen en onjuistheden te signaleren. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant om problemen en onjuistheden aan BetereKommunicatie te melden, alvorens deze worden opgelost.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 • Indien content inbreuk maakt op intellectuele rechten dient dit per email gemeld te worden aan BetereKommunicatie alvorens dit verwijderd kan worden van de website. Hierin dient duidelijk vermeld te worden waarop inbreuk gemaakt wordt en waar het intellectuele eigendom ligt.
 • Onderhoudswerkzaamheden worden in overleg met de klant gedaan voor €45,- exclusief btw. (21%) tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen is.
 • Indien bij nieuwe opdrachten van te voren geen totaalprijs is afgesproken zal de opdracht achteraf gefactureerd worden met het uurtarief €45,- exclusief btw. (21%) tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen is. De gewerkte uren zullen tussentijds eens in de 2 maanden of op verzoek van de klant door BetereKommunicatie schriftelijk gecommuniceerd worden.

 

Bedrijfsgegevens

Betere Kommunicatie
Walsoordensestraat 11
4588 KA Walsoorden
KVK: 51.55.08.06
Bank: 44.17.98.403
IBAN: NL65ABNA0441798403
BIC: ABNANL2A

Sociale Media

Snel Contact Opnemen

Contact formulier verzonden!
We nemen spoedig contact met je op.
Twijfel je of je bericht verzonden is? Je krijgt altijd een verzend-bevestiging op het ingevulde e-mail adres. Als je problemen met verzenden hebt kun je altijd direct via info@beterekommunicatie.nl contact opnemen.