Website

Voor de professionele uitstraling van de diensten van Lysanne Helmers heeft Betere Kommunicatie een stijlvolle website ontwikkeld. Deze kan door middel van een content mangement systeem zelf voorzien worden van inhoud. Hierdoor is het mogelijk om zonder tussenkomst van ons aanpassingen te doen aan de website.

 

Een stijlvolle website om het zelfgemaakte fotomateriaal optiomaal te presenteren.

Joost de Theije
Joost de Theije

Betere Kommunicatie